Praktijk voor psychologie en psychotherapie
Tabesh

Dr. Mahnaz Tabesh

Kosten en tarieven


Verplicht eigen risico 2018

Per 1 januari 2014 is de GGZ structuur veranderd. In 2018 is het beleid voortgezet. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2018 de eerste € 385 van zorg uit het basispakket zelf betaalt. De kosten voor de geestelijke gezondheidszorg vallen onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering. Het gaat daarbij om alle kosten zowel lichamelijk (ziekenhuis, fysiotherapeut, tandarts etc) als geestelijks gezondheidszorg (psycholoog, psychotherapeut, psychiater). Voor 2018 heb ik met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten: Multizorg, Coöperatie VGZ, CZ, Menzis, DSW, De Friesland, Zilverenkruis Achmea en Caresco. 

Behandeling psychischeklachten:

Vanaf 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ. Dit beleid is in 2018 voortgezet.


1- Basis GGZ voor lichte tot matige psychische aandoeningen

Vanaf 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater; 
  • een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet. Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen); 
  • een combinatie van gesprekken en e-Health.

Binnen de Gb-GGZ zijn verschillende zorg-prestaties te onderscheiden. Op grond van vijf criteria maakt uw huisarts hiervan een inschatting bij de verwijzing naar de GGZ.

Prestaties GB-GGZOmschrijvingGemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK)Lichte DSM-stoornissen2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM)Matige DSM-stoornissen5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI)Ongecompliceerde ernstiger DSM-stoornissen8 tot 13 gesprekken

2- Gespecialiseerde GGZ voor ingewikkelde tot zware psychische aandoeningen

Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.

Psychotherapiepraktijk Tabesh  biedt zorg in de Generalistische basis-GGZ en de Gespecialiseerde-GGZmet de nadruk op de gespecialiseerde GGZ. Dit heeft met name te maken met de aard van de problematiek van de meerderheid van mijn cliëntengroep (vluchtelingen en migranten).

Verzekeringsmaatschappijen waarmee ik contracten heb afgesloten:
1- Achmea (Verzekeringscombinatie Centraal Beheer Achmea, Interpolis, ZilverenKruis Achmea, FBTO, Agis Zorgverzekeringen, Avéro Achmea)
2- DSW (Verzekeringscombinatie  DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar en Zorg & Zekerheid)
3- CZ (Verzekeringscombinatie CZ, Delta LIoyd, Ohra)
4- De Friesland
5- Menzis (Verzekeringscombinatie Menzis, Anderzorg, Azivo)
6- Multizorg (Verzekeringscombinatie ASR, De Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo, ONVZ, VvAA, PNO zorg, Salland, Holland Zorg, Energiek, IAK Volmaakt, Caresco, Aevitae)
7- Coöperatie VGZ (Verzekeringscombinatie VGZ, IZA, IZZ, Univé , UMC, Cares Gouda)